Help

ODC - Handleiding

Aanmelding en toegang
Om de ODC profielmeting te maken ontvangt u na aanmelding bij Odin company, een mail waarin u de uitnodiging voor de ODC kan bevestigen. Na het activeren wordt u gevraagd uw persoonlijke gegevens te controleren en waar nodig aan te vullen en/of te corrigeren. Na het aanmaken van een eigen wachtwoord wordt u automatisch doorgeleid naar het beginscherm van de ODC. Uw wachtwoord moet bestaan uit minimaal acht tekens, waaronder tenminste een cijfer.

Compatibiliteit
De ODC website is toegankelijk op alle hedendaagse web-browsers en ook tablets. De daarvoor toegepast moderne internet technologie kan op sommige oude web-browsers mogelijk beperkingen geven. Dit is het geval bij Windows versies van Explorer 7 en ouder; bij Mac betreft het Safari versies 5 en ouder. De browsers Chrome en Firefox hanteren de nieuwste versies en zijn daarmee zeer geschikt.
Mocht u problemen ondervinden, raden wij u aan om de Google Chrome web-browser te gebruiken. Deze is zeer snel en gratis verkrijgbaar. Click hier: http://www.google.com/chrome om deze te downloaden. Na het installeren, log opnieuw in op http://odc.odincompany.com, en klik op "start de meting".

Start de meting
Om uw meting te starten kiest u in de menubalk aan de bovenzijde van het scherm de knop Start de meting. Er verschijnt dan een eerste scherm met afbeeldingen.

Meting
In het het eerste scherm en volgende pagina´s wordt u gevraagd steeds keuzes te maken uit de beelden. Na uw keuzes te hebben gemaakt sluit u de pagina af door rechtsonder de pagina te klikken op volgende.
Als u de beelden wilt vergroten kunt u op een pc in- en uitzoomen via de toetsen Ctrl-toets en + en Ctrl-toets en -. Op een tablet kunt u inzoomen door twee vingers op het scherm te spreiden en met de omgekeerde beweging uitzoomen.
Na de beelden worden u 24 competentiekaarten voorgelegd waarvan u gevraagd wordt er tien te kiezen. U krijgt de kaarten per stuk gepresenteerd met de mogelijkheid uw keuze aan te geven. Daarna ziet u alle kaarten en uw keuzes terug in een overzicht, en kunt u uw selectie aanpassen. Zolang u meer of minder kaarten heeft gekozen kunt u de meting niet afronden. U ziet in dat geval een melding met uw onjuiste aantal rechtsonder het overzicht. Bij precies tien keuzes kunt u rechtsonder de pagina uw keuze bevestigen en komt u in het afsluitende scherm.

Afronding
In het laatste scherm kunt u eventuele vragen of opmerkingen plaatsen. De behandelende adviseur neemt die mee in de terugkoppeling.
U sluit de meting definitief af door rechtsonder in het scherm te klikken op meting afronden, u komt dan terug op het beginscherm.
In de menubalk aan de bovenzijde kunt u zich afmelden en de pagina verlaten.

Vervolg
Afhankelijk van het doel waarvoor u de ODC maakt, regelt de betrokken Odin company adviseur het vervolg. Bij een individueel traject is dat in de meeste gevallen een gesprek waarin u de uitkomsten krijgt gepresenteerd en krijgt toegelicht in relatie tot uw persoonlijke vraag of situatie. Als de meting gedaan wordt om een teambeeld te generen, vindt de terugkoppeling plaats in het traject wat daarbij tussen opdrachtgever en Odin company is afgesproken. Vragen daarover kunt u aan uw leidinggevende stellen.

Printen van PDF
Vanuit Safari (Apple) kunnen bij het rechtstreeks printen van een rapportage vanuit de browser de boven- en onderrand van het PDF-document wegvallen. Apple werkt aan een oplossing voor dit probleem.
Het probleem is te ondervangen door onderaan uw scherm in het midden te gaan staan met de cursor. Daar verschijnt dan een vakje waarin u kunt kiezen voor een voorvertoning, zonder direct het rapport te hoeven downloaden. Het uitprinten van de voorvertoning verloopt vervolgens probleemloos.

Printen van teamplaatjes via Print Chart
Het printen van teamplaatjes via Print Chart (in de rechterbovenhoek van de teamplaatjes) werkt alleen als uw browservenster binnen een A4 past. U kunt hiertoe uw browservenster desgewenst minder breed maken. Alternatief is om een PNG, JPEG of PDF van het plaatje te downloaden.

Heeft u hulp nodig?

U kunt op https://odincompany.freshservice.com/support/home gebruik maken van ons ticketsysteem.

Kijkt u eerst eens tussen de FAQ’s (veelgestelde vragen) op ons ticketsysteem of het antwoord op uw vraag daar bij staat. Die FAQ’s vindt u door linksboven in de menubalk op de homepagina op ‘solutions’ te klikken. Vervolgens klikt u daar op ‘FAQ’ en vindt u een lijst met veelgestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.

Heeft u een vraag over hoe een bepaalde handeling in zijn werk gaat? Bijvoorbeeld het maken van een ODC-meting of de aanmeldingsprocedure bij Odin? Klik dan op ‘getting started’. Daar vindt u verschillende teksten die u uitleg bieden over de processen binnen het Odin-domein.

Staat uw vraag hier niet bij, dan kunt u een ticket aanmaken door op de home-pagina op ‘report an incident’ te klikken. Hier vult u uw e-mailadres, subject (onderwerp), serviceprovider (agent; heeft u een domein van Odin of van Midgard?) en vertelt u bij description wat uw concrete vraag is en waarmee wij u kunnen helpen.

Vervolgens gaan wij voor u aan de slag. U krijgt z.s.m., uiterlijk 2 werkdagen, antwoord op uw vraag.