Onbewuste wordt zichtbaar

ODC maakt zichtbaar hoe ons gedrag geënt is op bewuste en ook onbewuste drijfveren. Daarmee leren we onderscheid te maken tussen natuurlijke en aangeleerde kwaliteiten. Met die kennis krijgen maakbaarheid en wenselijkheid in persoonlijke groei en teamontwikkeling hardheid en realiteitszin. Het zorgt bovendien voor een beweging van binnenuit zodat die uit kracht gemaakt wordt, natuurlijke richting heeft en duurzaam is in effect. Odin Company heeft een instrument ontwikkeld waarmee kwaliteiten van mensen gemeten kunnen worden. 

... niets nieuws toch? 
Zeker, maar dit instrument kan ook die competenties aangeven die weliswaar ontwikkeld zijn, maar ingezet worden als aangepast gedrag. Dit maakt dat de deelnemer een werkelijk inzicht krijgt in zijn/haar competenties. 

En dat is nieuw...?
Want als een medewerker wordt ingezet op bijvoorbeeld communicatie maar deze kwaliteit leeft vanuit aangepast gedrag, zal dit niet optimaal zijn en op termijn tot stress of zelfs burn-out leiden. Er zijn vele competentie methoden, metingen en analyses, maar ODC® is een methode die de natuurlijke competenties zichtbaar maakt. En met natuurlijk bedoelen we een onderscheid tussen kerncompetenties en aangepast gedrag. Veel organisaties gingen u voor en krijgen daardoor inzicht in individueel functioneren, functioneren van teams, talenten, conflicten begrijpen, performanceverbetering en in het benutten van beschikbaar sociaal kapitaal. 
ODC® geeft u werkelijk inzicht in competenties, drijfveren en aangepast gedrag.